Reklama
reklama

Průměrný obyvatel jihomoravské metropole vyhodí ročně do popelnice 37,4 kilogramů potravin

Potravinami nejvíce plýtvají lidé, kteří bydlí na sídlištích. Do popelnice z jejich zásob ročně putuje 53,6 kilogramů. Nižší jsou čísla v případě obyvatel vilových zástaveb s 32,7 kilogramy na osobu a rok a venkova s 29,1 kilogramy. Vyplývá to z výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně.

Celoroční data nasbírali vědci ve spolupráci s firmami SAKO a Green Solution během rozsáhlého šetření, které nemá v tuzemsku ani v zahraniční obdoby. Ve vybraných městských částech Brna měřili v každém ročním období skutečné množství potravin vyhozených do komunálního odpadu. Zaměřili se na rozbor odpadu z běžných černých popelnic patřících 900 brněnským domácnostem. Rovnoměrně bylo zastoupeno 300 domácností ze sídlištní zástavby, 300 z vilové zástavby a 300 domácností venkovské zástavby.

„Nyní jsme konečně schopni popsat chování brněnské domácnosti bez ohledu na sezonní a jiné výkyvy. Máme k dispozici velmi zajímavé údaje o obsahu černých popelnic – víme, kolik procent tvoří odpad spalitelný a nespalitelný, kolik je v popelnicích papírů a plastů či textilu, ale hlavní pozornost je věnována údajům o biologickém odpadu, který byl velmi detailně rozebrán, tříděn a vážen – v centru pozornosti byly samozřejmě potraviny," uvedla vedoucí projektu Lea Kubíčková z Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Ze získaných dat vyplývá, že lidé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu, pečivo a jeho zbytky, balené potraviny včetně obalu jak rostlinného, tak živočišného původu a že potravinami plýtvají více v létě a na podzim než na jaře a v zimě. Biologický odpad tvoří podle odborníků ročně 48,81 %.

Cílem projektu je nalézt možnosti, jak působit na spotřebitele, aby množství vyplýtvaných potravin v budoucnu snížili. „V tomto je projekt unikátní, neboť v takovém rozsahu zatím podobný experiment nebyl realizován nejen v ČR, ale zřejmě ani jinde ve světě," dodala Kubíčková.

Autor: 
Lenka Gregorová
Aktuálně
Bagrováním původních chodníků začala revitalizace prostoru v centru Řečkovic. Nová podoba Palackého náměstí vyjde Městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 16 milionů korun.
13.08.2020 - 08:11
Dvacet let seznamuje se životem a vzděláváním nevidomých a těžce slabozrakých dětí i dospělých osob expozice Kultura nevidomých. Její historii od úterý mapuje výstava Jsme tu s vámi již 20 let....
12.08.2020 - 14:05
Na tísňovou linku městské policie se včera odpoledne obrátil pracovník úřadu práce v centru města.
11.08.2020 - 18:56
Pátera Martina Středu, jezuitu, který sehrál klíčovou roli při obraně Brna před Švédy, připomene socha. Ta bude odhalena před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v rámci festivalu Den Brna.
11.08.2020 - 12:29
Pozornost ženy upoutalo barevné klubko ukryté ve vysoké trávě nedaleko bytového domu v Bystrci. Když přišla blíž, uviděla asi dvoumetrového hada.
11.08.2020 - 08:12
Ještě 4 dny mohou ti, kdo splňují podmínky vládního programu COVID – Nájemné, požádat v jihomoravské metropoli o prominutí nájmu nebytových prostor.
10.08.2020 - 17:08
Komentáře