Reklama
reklama

Okolí líšeňského Kostelíčku se promění

Líšeňská lokalita Kostelíček patří k oblíbeným místům Brňanů. Zachovat jedinečný ráz oblasti by měla pomoci jasná pravidla pro zdejší budoucí stavební činnost. V okolí poutního místa a národní kulturní památky kaple Panny Marie Pomocnice tak budou moci vyrůst pouze nízkopodlažní rodinné domy.

Koncem letošního září Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby schválili vydání regulačního plánu, který se bude týkat oblasti z jihu vymezené ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a ulicí Šimáčkovou, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou. „Lokalita Kostelíček je krajinářsky velmi cenná a platný územní plán zde počítá s možností výstavby rodinných domů. Aby nedošlo k poškození krajinného rázu a živelně se zde nestavělo, začalo město zpracovávat v roce 2016 regulační plán a lokalita byla zároveň chráněna stavební uzávěrou. Návrh regulačního plánu byl projednán s dotčenými orgány, upraven a následně zveřejněn a projednán s veřejností,“ popsal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal. Co oblast v budoucnu čeká? „V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou komunikaci. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách. Zároveň dojde k vysazení nového stromořadí, vzniknou zde chodníky, hřiště a přibude mobiliář. Kanalizace bude napojena na novou retenční nádrž, která bude regulovat odtok dešťových vod. Důležitou součástí regulačního plánu je požadavek na etapizaci výstavby,“ doplnil Filip Chvátal.

 Kaple Panny Marie Pomocnice

Obyvatelé Líšně, ale i ostatní Brňané si místo oblíbili nejen kvůli malebné přírodě, ale rovněž díky kapli Panny Marie Pomocnice. Ta tu v současné podobě stojí od roku 1914, původní zděná stavba však pocházela již z roku 1634. K navštěvovaným místům patřil kostelíček již od svého vzniku. Proč? Nevidomý syn tehdejší majitelky líšeňského panství, baronky Elišky Bergrové, tu totiž prý spatřil Pannu Marii s Ježíškem na rukou. Stavba však nepřežila vládu císaře Josefa II. A byla v roce 1784 zbourána. Poutní místo znovu s pomocí farníků oživil až tehdejší místní farář P. Pavel Pavelka. V roce 2014 proběhla rekonstrukce svatyně zasvěcené Panně Marii Líšeňské.

Autor: 
Jana Danielová
Aktuálně
Vládní opatření sice omezují pohyb lidí, ale brněnské hřbitovy zůstanou nadále otevřeny. Během Památky zesnulých bude dokonce jejich otevírací doba prodloužena. Mimo ni budou hřbitovy přístupné...
26.10.2020 - 17:35
Brněnské moře na půl roku opět osiří, končí 74. plavební sezóna. Přesto, že ji ovlivnila koronavirová pandemie a byla o šest týdnů kratší, lodě převezly 243 tisíc cestujících. Největším tahákem letos...
25.10.2020 - 17:52
Průměrná cena za metr čtvereční volného bytu v brněnské novostavbě stoupla za poslední čtyři roky o 48 procent. Dosahuje částky 88 tisíc korun, což je o necelých třicet tisíc méně než v hlavním městě...
24.10.2020 - 11:44
Devítičlenného hloučku před nákupním centrem nedaleko hlavního nádraží si včera večer všimla hlídka městské policie.
22.10.2020 - 16:20
Podle aktuální epidemiologické situace navyšuje FN Brno počty lůžek. Tento týden je kapacita pro covid pozitivní pacienty kolem 150 lůžek, dalších 50 může nemocnice poskytnout během pár dní, pokud...
22.10.2020 - 09:31
Nepříznivý vývoj epidemie koronaviru přiměl městskou policii k výraznému omezení přístupu do svých objektů.
21.10.2020 - 19:53
Komentáře