Reklama
reklama

Místní změnu nepocítí. Příroda ano

Plánovaná výstavba úseku cyklostezky ze Sivic do Pozořic vedená podél Tvaroženského potoka neovlivní životy místních ani ceny okolních pozemků. Naopak výstavba i provoz cyklostezky zasáhnou do přírody i krajiny.

Takové stanovisko uvádí zpráva s hodnocením vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, kterou má redakce Centrum news k dispozici. Pokud úsek cyklostezky posvětí všechny potřebné úřady, započnou stavební práce v roce 2021.

Zpráva záměr výstavby cyklostezky hodnotí ze dvou hledisek – změna v kvalitě života místních a míra zásahu do životního prostředí. Na kvalitu života místních budou mít výstavba i provoz cyklostezky vliv jen mírný. Při stavebních pracích bude potřeba počítat s horší kvalitou ovzduší i hlukem. „V období realizace záměru bude hlavním zdrojem hluku či vibrací především provoz stavební techniky (bagr, buldozer, traktor a nákladní auta). Dojde k dočasnému navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu, tento stav však bude časově omezený na dobu trvání stavby, a to pouze v denních hodinách,“ uvádí zpráva. Avšak provoz cyklostezky samotné zasáhne dle zprávy obyvatele pramálo, ať už je řeč o odpadech, hluku a ovzduší. Jinak je to však se zásahem do životního prostředí. V oblasti Tvaroženského potoka žije řada zvláště chráněných druhů živočichů. Například zlatohlávek tmavý, kudlanka nábožná, batolec červený, žulva hajní, slavík obecný a lejsek šedý.

Již dříve Odbor životního prostředí Šlapanice vydal prohlášení, v němž stojí, že „úseky cyklostezky navržené mimo stávající komunikace souběžně s prvky územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků doporučujeme nerealizovat a nahradit je alternatívními trasami.“ Nové hodnocení natolik přísné není. Přiznává, že výstavba cyklostezky negativně ovlivní cenné porosty i živočišné druhy, avšak zároveň navrhuje opatření, které by měly dopady zmírnit. Mezi nimi například biologický stavební dozor, vést trasy pro těžkou techniku mimo plochy prvků ochrany krajiny a přírody, zajistit dostatek sanačních materiálů v případě úniku chemických látek a ochranu stromů v blízkosti stavby. Hodnocení zpracovala brněnské fi rma Ekopontis na popud Alternativního Dopravního Studia, jejímž jednatelem je Adolf Jebavý.

Ten od Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, který má výstavbu cyklostezky na starosti, získal v srpnu loňského roku zakázku na zpracování projektové dokumentace a související činnosti v rámci projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku“ za více než dva miliony korun. Cyklostezka z Tvarožné a Sivic do Pozořic je jednou z etap výstavby integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku. Projekt si klade za cíl vybudování bezpečných cest pro pěší a cyklisty, které umožní obyvatelům obcí využít kolo k dopravě při cestách do škol a do zaměstnání. Jednotlivé úseky mají propojit obce Podolí, Mokrá, Tvarožná a Kovalovice.

Autor: 
Pavel Podešva
Aktuálně
Rada městské části Brno-střed rozhodla o odpuštění poplatku za služby všem prodejcům na Zelném trhu, a to s platností od 1. července až do 7. listopadu, kdy končí sezona prodeje na tržišti.
14.07.2020 - 15:36
Západní část areálu Špitálka se promění v moderní chytrou nízkoenergetickou čtvrť. Na konci května letošního roku postoupil čtyři roky chystaný projekt do své další fáze.
14.07.2020 - 09:23
Dočasné zrušení přechodu před Vaňkovkou na ulici Úzké se podepsalo na zmatcích, které často předváděli nebezpečně přecházející chodci.
13.07.2020 - 16:52
Zájemci o komentované prohlídky si můžou vybrat z několika vypsaných termínů.
13.07.2020 - 08:39
Pod lavičkami, mezi garážemi, v křoví i u kolejí, všude tam se v průběhu čtvrtka pohybovali brněnští strážníci při cíleném sběru pohozených injekčních stříkaček.
12.07.2020 - 10:46
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje dnes 12. července Celostátní sčítání dopravy 2020.
12.07.2020 - 07:29
Komentáře