Reklama
reklama

Dohady o cyklostezkách pokračují

Byť se to zdálo jako hotová věc, o cyklostezce do Sivic a Pozořic stále není rozhodnuto. Jak redakce Centrum news informovala již dříve, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko plánuje vybudovat asfaltovou cyklostezku z Tvarožné a Sivic do Pozořic. Starostové jednotlivých obcí volili mezi dvěma variantami. Po řadě námitek především ohledně financí a dopadu na životní prostředí se zjevila i možnost třetí.

Varianta jedna počítá s cyklostezkou vedoucí souběžně s polní cestou ze Sivic po ulici Holubická do Pozořic. Druhá varianta cyklostezku směřuje kolem Tvaroženského potoku, přičemž by bylo nutné potok přemostit a následně vytvořit podjezd pod kolejemi, které by trasa křižovala. Třetí možností je kombinace obou variant. Část cyklostezky by vedla vedle polní cesty, načež by se trasa stočilo polem k potoku a směrem ke kolejím.

Svazek Šlapanicko se doposud přikláněl k variantě dva. „Cyklostezka bude projektována ve variantě včetně podjezdu. Svazek Šlapanicko zajistí výběr projektanta. Projektová dokumentace bude financována z investičního příspěvku obcí,“ uvádí zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Roketnice. Nyní je však předmětem diskuzí právě třetí možnost.

Ta nicméně neřeší původní námitky. Stále by bylo nutné vybudovat podjezd pod kolejemi a trasa by stejně tak pustila žilou tamní fauně, která podle orientačního ekologického průzkumu v místě plánované cyklostezky čítá celkem třicet zvláště chráněných druhů živočichů. Zároveň by ovlivnila odtok vody, tudíž i míru eroze na přilehlých pozemcích. Vyhnout se natolik závažnému zásahu do životního prostředí doporučuje i Odbor životního prostředí Šlapanice. „Úseky cyklostezky navržené mimo stávající komunikace souběžně s prvky územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků doporučujeme nerealizovat a nahradit je alternatívními trasami,“ popisuje vyjádření úřadu k výstavbě integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku.

Rychlému zahájení stavby variant dva a tři brání rovněž zákon o ochraně životního prostředí. Konkrétně § 67, jenž investorovi ukládá povinnost zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy, pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. „Odbor životního prostředí žádná příslušná stanoviska nevydal, takže stavět se určitě zatím nemůže,“ říká ředitel Odboru životního prostředí Šlapanice Rostislav Beránek.

Cyklostezka z Tvarožné a Sivic do Pozořic je jednou z etap výstavby integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku. Projekt si klade za cíl vybudování bezpečných cest pro pěší a cyklisty, které umožní obyvatelům obcí využít kolo k dopravě při cestách do škol a do zaměstnání. Jednotlivé úseky mají propojit obce Podolí, Mokrá, Tvarožná a Kovalovice.

Autor: 
Pavel Podešva
Aktuálně
Rada městské části Brno-střed rozhodla o odpuštění poplatku za služby všem prodejcům na Zelném trhu, a to s platností od 1. července až do 7. listopadu, kdy končí sezona prodeje na tržišti.
14.07.2020 - 15:36
Západní část areálu Špitálka se promění v moderní chytrou nízkoenergetickou čtvrť. Na konci května letošního roku postoupil čtyři roky chystaný projekt do své další fáze.
14.07.2020 - 09:23
Dočasné zrušení přechodu před Vaňkovkou na ulici Úzké se podepsalo na zmatcích, které často předváděli nebezpečně přecházející chodci.
13.07.2020 - 16:52
Zájemci o komentované prohlídky si můžou vybrat z několika vypsaných termínů.
13.07.2020 - 08:39
Pod lavičkami, mezi garážemi, v křoví i u kolejí, všude tam se v průběhu čtvrtka pohybovali brněnští strážníci při cíleném sběru pohozených injekčních stříkaček.
12.07.2020 - 10:46
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje dnes 12. července Celostátní sčítání dopravy 2020.
12.07.2020 - 07:29
Komentáře