Reklama
reklama

Brno-střed vybralo podobu budoucí mateřské školy a volnočasového centra

V březnu vyhlásila radnice Brno-střed soutěž s názvem: Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno. Jejím cílem bylo vytvořit volnočasové centrum v lokalitě ulice Pivovarská a jejího okolí, jehož součástí bude i mateřská škola s kapacitou do 50 dětí. Součástí návrhu mělo být i řešení zanedbané zelené plochy a její revitalizace na park.

Vytvořením tohoto centra by chtěla radnice doplnit chybějící občanskou vybavenost na Starém Brně, a především zřízením nové mateřské školy tak nahradit kapacitu stávající, která je v nevyhovujících prostorách. Revitalizací okolí dětského centra na park by radnice chtěla zkvalitnit prostranství veřejné zeleně v dané lokalitě a naplnit tak koncept rovnoměrného rozmístění veřejných zelených ploch v městské části. Porotci hodnotili pět přihlášených návrhů, a nakonec po vzájemné shodě vybrali návrh týmu ve složení Ing. arch. Petr Čáslava, Ph.D., Ing. arch. Roman Čerbák, Ing. arch. Tomáš Doležal, Ing. arch. Martin Klenovský a Ing. arch. Ivan Palacký.

Návrh od těchto architektů sestává ze tří objektů propojených společným foyer. Navrhovaný dům se začleňuje do stávající lokality skrze ozeleněné střechy a do značné míry je v prostředí maskován. V přímé návaznosti na tvarování terénu byl stanoven systém pěších stezek, respektive běžeckých okruhů: velký pěší okruh kolem celého areálu, malý okruh kolem centrální oválné plochy a stezky do parkového návrší. Volnočasové centrum si ponechává svůj přírodní charakter a snaží se svou přítomností příliš nezasahovat do okolí. Vyjma části s knihovnou je objekt jednopodlažní, aby svou výškou nekonkuroval blízké zvonici augustiniánského kláštera.

V celém areálu pak lidé naleznou tělocvičnu, společenský sál, mateřskou školku, kavárnu ve foyer a knihovnu. „Pečlivou analýzou jsme stanovili důležité průhledy z místa, které zůstanou zachovány. Jde o přímé výhledy na Špilberk, přímý pohled na věž kostela na Starém Brně a nepřímo pak výhled na Petrov a panorama města z rozhledny na konci ochozu,“ komentuje návrh za vítězný kolektiv autorů Tomáš Doležal.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Co spojuje Veletrhy Brno a Grand Prix České republiky? Zdánlivě nesouvisející veličiny pojí v jednu rovnici společný činitel. Město Brno a jeho finance. Jak se zmíněným městským aktivitám daří?
22.09.2018 - 08:29
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Komentáře